Angka dalam Bahasa Belanda

Jun 29, 2011 by

0 nul
1 een 1st eerste
2 twee 2nd tweede
3 drie 3rd drede
4 vier 4th vierde
5 vijf 5th vijfde
6 zes 6th zesde
7 zeven 7th zevende
8 acht 8th achtste
9 negen 9th negende
10 tien 10th tiende
11 elf 11th elfde
12 twaalf 12th twaalfde
13 dertien 13th dertiende
14 veertien 14th veertiende
15 vijftien 15th vijftiende
16 zestien 16th zestiende
17 zeventien 17th zeventiend
18 achttien 18th achttiende
19 negentien 19th negentiende
20 twintig 20th twintigste
21 eenentwintig 21st eenentwintigste
22 tweeëntwintig 22nd tweeëntwintigste
23 drieëntwintig 23rd drieentwintigste
30 dertig 30th dertigste
40 veertig 40th veertigste
50 vijftig 50th vijftigste
60 zestig 60th zestigste
70 zeventig 70th zeventigste
80 tachtig 80th tachtigste
90 negentig 90th negentigste
100 honderd 100th honderdste
101 honderd en een 101st honderd en eerste
110 honderd tien 110th honderd tiende
200 tweehonderd 200th tweehonderdste
1,000 duizend 1,000th duizendste
1,001 duizend en een 1,001st duizend en eerste
million een miljoen millionth miljoenste
billion een miljard billionth miljardst

Share This

404
foot massager walmart